Dvořákova 381/21, České Budějovice
722 253 656
tomas@prochazkazivotem.cz

Jak matky ovlivňují vztahy synů

Jak matky ovlivňují vztahy synů

Dost často se setkávám s dotazy jako „Proč se muži chovají jako děti a nedokáží udělat rozhodnutí?“, „Proč neumí reagovat, když se cítím smutná (naštvaná, mám blbou náladu…)?“ , „Proč neumí říci svůj názor?“, „Proč mlčí jen mlčí nebo raději odchází, než aby řešily problémy?“, „Proč si myslí, že jsem hysterka?“ atd.

Víte milé ženy, za to, jak se muži chovají a jednají se vámi si více méně můžete samy. Tím nemyslím konkrétně vás (…i když???), ale obecně ženy v roli matky.  

Matka je první žena, se kterou se muž setkává, a její vliv na jeho vývoj je opravdu velký. Je fascinující, jak matčin přístup může ovlivnit chování dospělého muže v partnerském životě.

Jak tedy matky ovlivňují a formují budoucí vztahy mužů k ženám?

Rozhodování za syna

Když matka neustále rozhoduje za svého syna a nedává mu prostor pro vlastní rozhodnutí, může to vést k tomu, že se v dospělosti nebude umět sám rozhodovat. V partnerském vztahu pak může být pasivní a očekávat, že všechny klíčové rozhodnutí udělá jeho partnerka. To může vyústit v to, že se bude chovat jako dítě, které čeká na vedení a podporu, místo aby byl rovnocenným partnerem. Tento stav může být pro partnerku i pro něj únavný až vyčerpávající.

Potlačování emocí

Pokud matka před svým synem neprojevuje pocity a emoce, nemluví o nich, může to způsobit, že muž v dospělosti nebude schopen rozumět emocím své ženy, nebude vědět, jak je přijímat a jak na ně reagovat. Tato emoční negramotnost může vést k vážným problémům ve vztazích, nedorozuměním a neschopnosti poskytovat emocionální podporu. Navíc muž, který se nesetkal s projevy emocí a často nebyl naučen rozpoznávat a vyjadřovat ani své vlastní emoce. Emoční negramotnost, ať už vůči emocím partnerky nebo vlastním, může být velmi bolestivá pro oba partnery.

Nadměrná ochrana a péče

Matky, které jsou příliš ochranitelské nebo pečující, mohou bránit svým synům v rozvoji nezávislosti a samostatnosti. Muž, který vyrostl v prostředí, kde mu bylo všechno podáváno na stříbrném podnose, může mít v dospělosti potíže zvládat stres a řešit problémy. V partnerském vztahu může očekávat, že jeho partnerka bude plnit roli matky, což může vést k frustraci a napětí.

Nedostatek pozornosti

Na druhé straně, pokud matka svému synovi nevěnuje dostatek pozornosti a lásky, může to vést k nízkému sebevědomí a neustálé potřebě potvrzení a uznání v dospělosti. Tento nedostatek lásky se může projevovat v partnerských vztazích jako přehnaná žárlivost, nejistota a neustálá potřeba ujištění o lásce a oddanosti své partnerky. Což často velmi vyčerpává pro obě strany.

Chování k mužům a komunikace

Matka je prvním vzorem ženského chování pro svého syna. Jak se chová k otci a obecně k mužům (jak o nich mluví), jak projevuje lásku, jak řeší konflikty. To vše se hluboce vryje do jeho podvědomí a ovlivňuje jeho budoucí vztahy s ženami. Pokud matka ukazuje zdravé způsoby komunikace, respektu, přehnaně nekritizuje, neshazuje partnera, je pravděpodobné, že syn tyto vzory bude následovat. Naopak, pokud matka jedná manipulativně, s neúctou, přehnaně kritizuje nebo shazuje otce, či obecně muže, může syn přejmout podobné vzorce chování, což často vede k bolestivým a komplikovaným vztahům.

Co na závěr?

Klíčem je nalezení rovnováhy. Poskytovat lásku a podporu, ale také nechat syna dělat vlastní rozhodnutí a učit ho rozpoznávat a vyjadřovat své emoce. Výchova, která podporuje nezávislost, zdravou komunikaci a emoční gramotnost, je základem pro to, aby muž mohl být v budoucích vztazích rovnocenným a empatickým partnerem.

Emoční zdraví a vyvážený přístup matky může zajistit, že její syn bude schopen navázat hluboké, láskyplné a respektující vztahy, které budou přinášet radost a naplnění všem zúčastněným.

Tomáš Procházka

www.prochazkazivotem.cz